DATASKYDDSPOLICY

Dataskyddspolicy, GDPR Integritet
Webbplatsen Tandhygienisten.net tillhör Munhälsan Slussen AB

Munhälsan Slussen AB dataskyddspolicy
Munhälsan Slussen AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Munhälsan Slussen AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats. För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Din integritet är vår högsta prioritet.

Tidsbokning och kontakt

Som patient hos oss har du möjlighet att begära tidsbokning via kontaktformuläret på vår webbplats eller per telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av Google Analytics. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system. . För mer information om Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Hur behandlar ni mina patientuppgifter?

Denna policy gäller endast de uppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt besök på vår webbplats.

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen. Vilken kräver att vi registrerar dina personuppgifter eftersom vi är skyldiga att föra en patientjournal för alla våra patienter

Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, om vi är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Munhälsan Slussen AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter, såsom Försäkringskassan, eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för att få ersättning för utförda behandlingar genom Försäkringskassan.

Om Munhälsan Slussen AB tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Munhälsa slussens kunder lämnas till en potentiell köpare av verksamhet

Vilka rättigheter har jag?

  • Rätt till tillgång. Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.
  • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fallen att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.
  • Rätt till invändning. Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.
  • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Rätt att återkalla samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.
  • Rätt att lämna klagomål. Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan www.tandhygienisten.net. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Munhälsan Slussen AB (559073-5667) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

Hur kontaktar du oss?

www.tandhygienisten.net kontakta oss om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på tandhygienisten@outlook.com.